APP SKINFO FOR BUSINESS CONTACT US
Användarvillkor
Om informationen i appen
Skinfo är en applikation som hämtar relevant information från bl.a. EU’s officiella databas för kosmetiska ingredienser, den europe­iska kemikaliemyndigheten samt andra organisationer där kemister, forskare och företagsexperter har lämnat relevant information om ämnen i kosmetika- och hudvårdsprodukter och som kan utgöra en risk för hälsan indirekt eller direkt.

Förtydliganden
Var uppmärksam på att information kan ändras över tid eftersom ny information om ämnen kan finnas tillgänglig och innehållet i produkter även kan ändras av producenter. Kontrollera därför alltid att ingredienser listade i appen stämmer överens med den fysiska produktens innehållslista.

Skinfo har inte tillgång till specifika koncentrationer av de ingredienser som anges på produktens innehållsförteckning. Appens data är generell och baserad på tillgänglig information om ingredienserna. Vi antar att företagen följer de nuvarande riktlinjerna i branschen som krävs för att få distribuera sina produkter. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra information och välkomnar företag att lämna feedback.

Vissa antaganden i produktens ingredienslista har gjorts vid speciella tillfällen där otydlig/bristande information eller felstavning har förekommit i produktens ingredienslista. Ursprungliga beskrivningar från källor har förenklats för att återge information på ett lättförståeligt sätt.

Innehållet i denna app är inte att betrakta som personlig rådgivning. Ta alltid professionell hjälp för konsultation om din hy och hälsa. Skinfo AB åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet i appen.

Appens första version ska betraktas som en test-version. Vissa avvikelser kan därför förekomma.
Berätta hur vi kan göra appen bättre till info@skinfo.se
Integritetspolicy
Tack för att du tar dig tid att läsa detta. Vi uppskattar att du litar på oss med din information och har för avsikt att behålla det förtroendet. Detta börjar med att se till att du förstår informationen vi samlar in, varför vi samlar in den, hur den används och dina val gällande din information. Data som samlas om/från dig som användare förklaras nedan.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som användare och varför?

1. För att kunna analysera, utveckla och förbättra vår applikation, tjänst, produkter och system för både kunder och användare.

Vilka uppgifter som samlas in: Kön. Om det finns barn i hushållet. Hudtyp. Intresse inom hudvårdsmärkes-kategorier. Allmänt intresse för appens användning. Personifierade funktioner så som sparade produkter. Frivillig feedback avseende appen. Användargenererad data (t.ex. klickhistorik, besökshistorik). Appen kan komma att samla teknisk information gällande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Information om hur du har använt applikationen, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar applikationen, etc.)

Hur vi använder uppgifterna: Informationen som samlas in används för att anpassa funktioner och förbättra appens användarvänlighet (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder och användare). Informationen kan användas i syfte att förbättra funktioner och verktyg. Informationen kan användas för att utveckla, bredda och förändra produktkategorier och produktdata för att göra tjänsten mer relevant för användare och kunder. Informationen kan användas i syfte att prioritera och planera utbudet av t.ex. varumärken, produkter, kategorier, e-handlare i applikationen. Informationen kan användas för att ge våra användare och kunder möjligheten att påverka våra tjänsters utseende och innehåll. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. klick, kön, hudtyp, intresse, feedback) kan du sorteras in i en användargrupp där analyser sedan görs utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen kan komma att användas för vidareutveckling av applikationens framtida uppdateringar.

2. För att kunna hantera mail- och servicerelaterade ärenden.

Vilka uppgifter som samlas in: Namn eller bolagsnamn. Kontaktuppgifter som lämnats frivilligt (t.ex. adress, e-post eller telefonnummer). Din korrespondens. Uppgift om tidpunkt för händelse, eventuellt fel/klagomål. Tekniska uppgifter om din utrustning. Användaruppgifter för medlemmar. Skinfo varken samlar eller efterfrågar uppgifter som kan identifieras till dig som fysisk person (t.ex. namn, adress, e-post, eller personnummer) inne i applikationen.

Hur vi använder uppgifterna: Kommunikation och besvarande av eventuella frågor via e-post eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier. Utskick där e-post frivilligt har lämnats in för att motta uppdatering om lanseringar. Utredning av eventuella fel eller klagomål. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera serviceärenden.

Hur dina insamlade uppgifter skyddas Vi använder IT-system för att skydda sekretessen och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra ovan angivna ändamål har tillgång till dem.

Radering av din data Du kan när som helst radera all data som är identifierbar till dig som fysisk person (t.ex. skriftlig korrespondens som e-post). Kontaka oss via info@skinfo.se

Ansvarig part för personuppgifterna samlas in Skinfo AB Västmannagatan 79A 113 26 Stockholm Sverige

Org nr: 559220-5461

Kontakt
info@skinfo.se
We're part of Sting Accelerate 2020. Sting is the leading ecosystem in the Nordics for startups with high growth potential.
European Union Funding for Research & Innovation
Sting is co-financed by the European Union